با کاروان محرم؛ سخنرانی های استاد سینایی در دهه او محرم 143

0

روز اول محرم 1438، 12 مهر 95

——-

ظهر دوم محرم 1438، 13 مهر 95

——-

ظهر سوم محرم 1438، 14 مهر 95

——-

ظهر چهارم محرم 1438، 15 مهر 95

——-

ظهر ششم محرم 1438، 17 مهر 95

——-

ظهر هفتم محرم 1438، 18 مهر 95

——-

ظهر هشتم محرم 1438، 19 مهر 95

——-

شب عاشورای 1438، 20  مهر 95

——-

ظهر عاشورای 1438، 21 مهر 95

——-

ظهر روز سوم شهادت امام حسین (ع)، 24 مهر 95(در جمع کارشناسان فرهنگی)

——-

www.Majidsinaee.ir

ارسال نظر

3 + 3 =