منو دسته‌بندی

مجموعه هویت طلبگی

ضرورت مطالعه

🔰 لوح: ضرورت مطالعه 💠 مجموعه هویّت طلبگی طلبه باید دستش از کتاب رها نشود؛ کتاب بخواند، همه جورش را بخواند، در دوره‌ی جوانی بخواند. این ذخیره‌ی حافظه را که…

اوقات فراغت

[ Photo ]🔰 لوح: اوقات فراغت 💠 مجموعه هویّت طلبگی طلاب در اوقات فراغت با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم آن دسته از مباحث علمی را که نمی توانند…

مثل زنبورعسل

🔰 لوح: مثل زنبور عسل 💠 مجموعه هویّت طلبگی این جوانهای طلبه مثل زنبورهای عسل رفتند بر روی گلهای معرفتی که از بیان امام روئیده بود، نشستند تغذیه شدند، بعد…

شهدای روحانیت

🔰 لوح: شهدای روحانیت 💠 مجموعه هویّت طلبگی افتخار و آفرین بر شهدای حوزه و روحانیت که در هنگامه نبرد رشته تعلقات درس و بحث و مدرسه را بریدند و…

خطر مقدس‌نماها

🔰 لوح: خطر مقدس‌نماها 💠 مجموعه هویّت طلبگی روحانیون وابسته و مقدس‌نما و تحجرگرا هم کم نبودند و نیستند. امروز عده‌ای با ژست تقدس‌مآبی چنان تیشه به ریشه دین و…

ضرورت خودسازی

🔰 لوح: ضرورت خودسازی 💠 مجموعه هویّت طلبگی خودسازی مهم‌ترین عامل جوشش رحمت الهی است. هدف از خلقت انسان خودسازی بوده است، برهمین اساس اگر انسان دغدغه خودسازی نداشته باشد…

ضرورت برنامه‌ریزی

🔰 لوح: برنامه‌ریزی 💠 مجموعه هویّت طلبگی از انسان مومن سخن لغو و یا فعل بیهوده سر نمی‌زند. هدف از رسیدن به فوز عظیم کسب معرفت و ادای حق است؛…

معاشرت با علما

امام علی (علیه‌السلام): با علما معاشرت کن تا علمت زیاد، ادبت نیکو و جانت پاک شود. غررالحکم و دررالکلم، ص 430.

تعلیم و تعلّم در کلام امام خمینی

علم یک حقیقت غیرمتناهی است، و انسان اگر در تمام عمر هم تحصیل علم را بکند باز به آخر نرسانده است. و لهذا سزاوار است که انسان در تمام مراحل…