منو دسته‌بندی
جست‌وجو

بخوانید؛ سه اثر عجیبِ دعا برای غیر

در تمام موارد پیامبر (صلی الله و علیه وآله) واسطه در جواب قرار گرفته و آن سئوالات را پاسخ می  فرمود اما در یک مورد هیچ واسطه  ای در کار…