منو دسته‌بندی
جست‌وجو

انقلاب مصریها، نگرانی اسراییلی ها

انقلاب مردم تونس و اصرار آنان مبنی بر تداوم اعتراضات تا پاكسازی كامل حكومت از بازماندگانِ بن علی، سبب شد تا دیگر ملل عربی كه از رفتار استبدادی حاكمانشان به…