منو دسته‌بندی
صاحب امتیاز:
حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام
نشریه محراب اندیشه شماره 15

فهرست مطالب

همزمان با فرا رسیدن اسفندماه، شماره پانزدهم نشریه محراب اندیشه، به همت واحد پژوهش و طلاب حوزه علمیه حضرت ابوطالب(علیه السلام)، انتشار یافت.
اهداف نشریه محراب اندیشه:
توانمند کردن طلاب برای ارائه مطالب علمی که آموزش دیده اند.
منتقل کردن خاطرات و نحوه ی زندگی طلاب علوم دینی، به خارج حوزه و نسل های بعدی.
انعکاس توانمندی های طلاب در زمینه های هنری، ادبی و علمی.
انعکاس گزارشات مسجد منیریه، حوزه علمیه، و پایگاه بسیج یاسر.
انعکاس پیشنهادات و انتقادات مردم محله در زمینه مشکلات محله.
انعکاس راهکارهایی جهت حل مشکلات در سطح منطقه، شهر و کشور.
تحلیل سیاسی اوضاع در سطح بین الملل.

 نشریه محراب اندیشه شماره پانزدهم

 نشریه محراب اندیشه شماره پانزدهم

 نشریه محراب اندیشه شماره پانزدهم نشریه محراب اندیشه شماره پانزدهم نشریه محراب اندیشه شماره پانزدهم نشریه محراب اندیشه شماره پانزدهم نشریه محراب اندیشه شماره پانزدهم نشریه محراب اندیشه شماره پانزدهم نشریه محراب اندیشه شماره پانزدهم نشریه محراب اندیشه شماره پانزدهم نشریه محراب اندیشه شماره پانزدهم