منو دسته‌بندی
جست‌وجو

تعلیم و تعلّم در کلام امام خمینی

علم یک حقیقت غیرمتناهی است، و انسان اگر در تمام عمر هم تحصیل علم را بکند باز به آخر نرسانده است. و لهذا سزاوار است که انسان در تمام مراحل…