منو دسته‌بندی

تغییر در مدیریت حوزه های علمیه صحت ندارد

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه تغییر مدیر حوزه‌های علمیه کشور را گمانه زنی مجموعه‌ها یا افراد بیرون از شورای عالی دانست و این جابجایی را تکذیب کرد. آیت‌الله سیدمحمد غروی…