نشست شعرخوانی فاضل نظری برگزار می‌شود

برنامه دیدار با فاضل نظری و شعرخوانی این شاعر عصر روز پنجشنبه ۲۰ خرداد در مرکز تبادل کتاب برگزار می شود. در این نشست فاضل نظری غزل هایی از تازه…