منو دسته‌بندی
جست‌وجو

روند بی پایان خیانت اعراب به قضیه فلسطین

روابط مصر و رژیم صهیونیستی از زمان تشکیل این رژیم همواره با فراز و فرودهایی روبه رو بوده است. طی سال ها مصر رهبری جهان عرب را در جنگ اعراب…