منو دسته‌بندی
جست‌وجو
گناه

چگونگی تبدیل گناه صغیره به کبیره

چه علل و اسبابی گناهان صغیره را تبدیل به گناه کبیره می‌کند؟ شارع مقدس اسلام گناهان را به دو دسته تقسیم کرده است: کبیره و صغیره. در تعریف گناه کبیره…