منو دسته‌بندی
جست‌وجو

حکم خمس و زکات اموال کودک

سؤال: آیا خمس و زکات بر کودکانی که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند، واجب می شود؟   جواب: زکات مال بر شخص غیربالغ واجب نیست، ولی اگر خمس به…