منو دسته‌بندی

بخوانید؛ سخنرانی منتشر نشده استاد سینایی پیرامون هنر اسلامی در جمع دانشجویان دانشگاه صداوسیما؛ زمستان 1394

امیرالمومنین میفرماید که:در ازای هر نعمتی تکلیفی است ،این نگاه متاسفانه در کشور جمهوری اسلامی ایران نیست یا لا اقل کلی و اپیدمی نیست در بعضی از قسمت ها هست…