منو دسته‌بندی

شیخ صدوق ؛ مولود دعای امام عصر

در میان انبوه کتب مذهبی کمتر کتابی پیدامی شود که از «شیخ صدوق» یا «محمد بن بابویه قمی» نامی ترین دانشمند گرانمایه و بزرگوار و فقیه و محدث عالیقدر شیعه،…