دسته‌ها
پست ها

اینفوگرافیک / مهمترین نگرانی مردم ایران و جهان چیست؟

در بیشتر کشورهای جهان، بیکاری به یکی از اصلی ترین نگرانی مردم تبدیل شده و این مسأله کشور پیشرفته یا در حال توسعه نمی شناسد؛ بر اساس تحقیقات «ایپسوس» در اسپانیا، ۷۱ درصد مردم ، نگران بیکاری هستند و این رقم در ایران به ۳۹ درصد….

در بیشتر کشورهای جهان، بیکاری به یکی از اصلی ترین نگرانی مردم تبدیل شده و این مسأله کشور پیشرفته یا در حال توسعه نمی شناسد؛  بر اساس تحقیقات «ایپسوس» در اسپانیا، 71 درصد مردم ، نگران بیکاری هستند  و این رقم در ایران به 39 درصد می رسد. در روسیه 49 درصد مردم، نگران فساد سیاسی هستند.

 

برای مشاهده اینفوگرافیک، اینجا کلیک کنید