منو دسته‌بندی

پیامبر اسلام در کلام مشاهیر

كلام شيرين و اخلاق نيك لوئى توماس، نويسنده معروف آمريكايى‌ كمتر خانواده‌اى در عربستان ديده مى‌شود كه نام يكى از فرزندان خود را «محمد» نگذارد و اصولاً انتشار اين نام…