منو دسته‌بندی
جست‌وجو

از تأثیر شغل و محیط آن بر روح خود چه می دانیم؟؟!!

مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی درسلسله مباحثی با موضوع تربیت در محیط شغلی، شارع نسبت به آثار تخریبی و یا سازندگی این حرفه‌ها بر روی روح انسان‌ها نظر داشته…