ناگفته‌های سیدحسین نصراز تفسیر انگلیسی قرآن در شب درخشش قرآن مجید در مغرب زمین

تذکر: نصر از طریق ارتباط‌ ماهواره‌ای و آیت‌الله محقق‌داماد و نصرالله پورجوادی سخنرانان این نشست بودند دویست و شصتمین شب از مجموعه شب های مجلۀ بخارا، با همراهی مرکز دایرۀ…