منو دسته‌بندی
جست‌وجو

نشست رویکردهای تفسیری معاصر و خوانش قرآن کریم با حضور مجتهد شبستری و محمدرضا بهشتی

دکتر سید محمدرضا بهشتی، دکتر محمد مجتهد شبستری و مرتضی کریمی نیا درباره رویکردهای تفسیری معاصر در مورد قرآن کریم سخنرانی می کنند. مرکز فرهنگ و اندیشه سازمان جهاد دانشگاهی…