مراقبت‌های معنوی,عرصۀ پزشکی

گنجاندن مراقبت‌های معنوی در عرصۀ پزشکی

خانم دکتر کریستینا پوچالسکی کسی است که به‌خوبی از حال روحی بیماران در شرف مرگ خبردار است. وی که متخصّص مراقبت‌های تسکینی و مؤسس «بنیاد معنویت و سلامت جورج‌واشنگتن» است،…