منو دسته‌بندی
جست‌وجو

روحانیت و فضای مجازی

در ابتدا باید بگویم که قطعا حضور روحانیت در فضای مجازی یک ضرورت به شمار می رود. این مسئله را مقام معظم رهبری نیز در سال1391در جمع روحانیون بیان کرده…