منو دسته‌بندی
جست‌وجو
استفاده از دندان طلا,مرد,حرام,دندان طلا,زینت

آیا استفاده از دندان طلا برای مرد حرام است؟

باتوجه به رواج درمان دندان در دوران اخیر، این پرسش وجود دارد که استفاده از دندان طلا برای مردان مشکل شرعی دارد یا آزاد است. رواج علمی دندانپزشکی در دوران…