منو دسته‌بندی
جست‌وجو
رهبر انقلاب

حکم استفاده از آب مسجد در غیر وضو

تعطیل گذاشتن مسجد مکروه است و در حدیث آمده مسجد یکی از سه شاکی است که روز قیامت به خداوند عزّ و جل، شکایت می ‌برند. برخی از احکام مسجد…