منو دسته‌بندی
جست‌وجو

سردبیر نیویورک تایمز: در حوزۀ پرداختن به نقش دین در زندگی مردم اهمال کرده‌ایم

سردبیر نیویورک‌تایمز پیرو پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری، مصاحبۀ مفصّلی داشته که در رسانه‌ها انعکاس یافته است. یکی از موضوعات محوری این مصاحبه درس‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی بود که رسانه‌ها…