منو دسته‌بندی
جست‌وجو
پنج یافته, حوزۀ دین, آمریکا

پنج یافته در حوزۀ دین در آمریکا + جدول

1. آمریکا همچنان کشوری عمدتاً مسیحی‌نشین است، هرچند این نسبت در مقایسه با گذشته کاهش یافته است 74درصد مردم امریکا دین خود را مسیحیت می‌دانند و 5درصد آنها نیز پیرو…