منو دسته‌بندی
جست‌وجو

ضرورت خودسازی

🔰 لوح: ضرورت خودسازی 💠 مجموعه هویّت طلبگی خودسازی مهم‌ترین عامل جوشش رحمت الهی است. هدف از خلقت انسان خودسازی بوده است، برهمین اساس اگر انسان دغدغه خودسازی نداشته باشد…