منو دسته‌بندی
جست‌وجو
مادران, پدران,تأثیرگذاری,گرایش دینی,فرزندان

مادران به نسبت پدران تأثیرگذاری بیشتری در گرایش دینی فرزندان دارند

براساس یکی از تازه‌ترین پژوهش‌های مؤسسۀ پیو، حدود یک پنجم مردم امریکا در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که در آنها والدین پیرو ادیان متفاوتی هستند. 27درصد این افراد متعلّق به نسل…