منو دسته‌بندی
جست‌وجو

نیت ادا و قضا در نماز

ترجمه تحریر الوسیلة امام خمینی، جلد 1، ص 176 و 177: مسأله 6 ـ ‏‏وقتی که نمازگزار، عنوانی را که به قضا و ادا متصف می شود، مانند عنوان‏‎ ‎‏نماز…

شهدای روحانیت

🔰 لوح: شهدای روحانیت 💠 مجموعه هویّت طلبگی افتخار و آفرین بر شهدای حوزه و روحانیت که در هنگامه نبرد رشته تعلقات درس و بحث و مدرسه را بریدند و…

خطر مقدس‌نماها

🔰 لوح: خطر مقدس‌نماها 💠 مجموعه هویّت طلبگی روحانیون وابسته و مقدس‌نما و تحجرگرا هم کم نبودند و نیستند. امروز عده‌ای با ژست تقدس‌مآبی چنان تیشه به ریشه دین و…

نه ترس؛ نه شادی!

🔰 لوح نه ترس؛ نه شادی 💠بررسی شبهات بازگشت امام به ایران 🔸استاد سینایی🔸 🔵 آیا مردم ایران برای امام اهمیتی نداشتند؟