منو دسته‌بندی
جست‌وجو

آزادسازی منطقه «الحصی» واقع در جنوب غربی فلوجه

نیروهای عراقی منطقه «الحصی» واقع در جنوب غربی فلوجه را از دست داعش به طور کامل آزاد کردند. نیروهای عراقی در ادامه عملیات خود برای پاکسازی مناطق باقی مانده فلوجه،…