برچسب: اسلام

رضا بهشتی معز,اسلام
0

حقیقت آن است که شعب و فرق مسلمین آن‌قدر زیاد و متنوع و ادعاها حق بجانب است که کمتر کسی از بیرون می‌تواند در مقام…بیشتر