حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (دادن دفطریه به فقیر فاسق)

0

حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به پرسشی درباره دادن زکات فطره به فقیر فاسق پاسخ گفته است.
متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است

سوال:آیا جایز است زکات فطره را به فقیر فاسق یا تارک الصلاه پرداخت نمود؟
پاسخ: عادل بودن فقیر، شرط پرداخت زکات نیست، اما اگر دادن زکات کمک به معصیت او باشد، جایز نیست.

ارسال نظر

9 + 1 =