حکم استمنا در حال روزه چیست؟

0

استمنا یعنی فرد با خود کاری انجام بدهد که می داند انجام آن باعث خروج منی می شود.انجام چنین کاری مطابق احکام یک انحراف جنسی محسوب می شود و انجام آن حرام و ممنوع محسوب می شود.

در صورتی که کسی استمنا کند و منی از وی خارج شود، جنب محسوب می شود و انجام غسل جنابت برای وی واجب است و اگر کسی در حالی که روزه است چنین گناهی را مرتکب شود، روزه وی باطل می شود و علاوه بر قضا، کفاره نیز برای وی واجب می شود.

توجه به این نکته ضروری است که اگر کسی کاری که روزه را باطل می کند انجام بدهد، نباید بعد از آن کارهایی که برای روزه دار حرام است مانند خوردن و آشامیدن و … را انجام بدهد و لازم است تا اذان مغرب از انجام کارهایی که برای روزه دار حرام است خودداری نماید.

ارسال نظر

69 − 65 =