قدم به قدم تا خداباوری

0


مجموعه موشن گرافيک اعتقادی ايمان؛

این قسمت: با توجه به اینکه ثابت شد خدا به همه‌ی موجودات عالم علم دارد، آیا تغییر کردن موجودات سبب تغییر کردن علم خدا و ذاتش می‌شود؟

ارسال نظر

+ 57 = 61