قدم به قدم تا خداباوری

0

مجموعه موشن گرافيک اعتقادی ايمان؛

این قسمت: با توجه به آنکه برای صدق کردن صفات فعلی بر خدا، به چیز دیگری نیز نیاز است، آیا خدا به آن چیز نیازمند می‌شود؟

ارسال نظر

63 − 60 =