قدم به قدم تا خداباوری

0

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان ۶- همه ی اجزای عالم براثرتصادف واتفاق بوجود آمده اند ونظم هم هیچ تعریف مشخصی ندارد. چرا دربرهان نظم بر به وجود آمدن موجودات ازروی حساب و نظم تاکید می شود؟

ارسال نظر

82 − = 72