کتاب «علم و دین؛ آغاز همه‌چیز» منتشر شد

0

کتاب علم و دین(آغاز همه‌چیز) اثر هانس کونگ به ترجمه‌ی رضا یعقوبی از سوی انتشارات تمدن علمی در 310 صفحه منتشر شد.

هانس کونگ، رئیس بنیاد جهانی اخلاق در آلمان و الهی‌دان و فیلسوف مسیحی کاتولیک است که به عقیده‌ی بسیاری بزرگ‌ترین متاله عصر حاضر به شمار می‌رود.

در مقدمه‌ی مترجم آمده است: «او در کتاب حاضر به مسئله جدال میان علم و دین پرداخته است. آن هم به گونه ای روزآمد و مفصل، اما دقیق و خوش‌خوان. خواننده در این کتاب هم در جریان آخرین تحولات علمی روز قرار می گیرد و هم پاسخی در خور برای پرسش های الهیاتی‌اش می یابد. هر کس که این اثر را از نظر بگذراند، به دقت و امانت‌داری و نیز به انصاف و عدم جانب داری او آفرین خواهد گفت و از وسعت دانش و فراوانی محفوظات و نیک محضری و اعتدال گرایی او به حیرت خواهد آمد.»

کتاب علم و دین به بررسی تعارض‌های علم و دین در عصر اختصاص دارد و نویسنده تلاش کرده است تا بین این دو حوزه‌ی کلان معرفتی همدلی و سازش برقرار کند. منازعات هاوکینگ، ریچارد داوکینز، تیلهارد شاردن، وایتهد، داروین و تلاش‌های عصب‌شناسی اخیر و.. در قبال دین  را نقد کرده و پاسخی فراخور هر یک ارائه داده است.جامعیت و روزآمدی مباحث این کتاب به نحوی است که می‌تواند به عنوان کتاب درسی در حوزه‌ی علم و دین مورد استفاده قرار بگیرد.

ارسال نظر

13 + = 21