«اخلاق و حقوق کیفری» به بازار کتاب آمد

0

«اخلاق و حقوق کیفری» پنجاه و یکمین کتاب گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه، با هدف چیستی نظریه‌های تاثیرگذار بر حقوق کیفری روانه بازار شد.

حقوق کیفری به عنوان یکی از زیرشاخه‌های علم حقوق، بر زیربناهایی مبتنی است که شناخت، چگونگی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میان آن روبناها با زیربناهایشان، امری حیاتی و بسیار مهم است؛ زیـرا دارای نتایج عملی و نظری فراوانی است.

این نوشتار در سه فصل سامان یافته است؛ فصل اول: مبانی و مفاهیم نظری موضوع،  فصل دوم:تأثیر غیر مستقیم نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری، فصل سوم: تأثیر مستقیم نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری.

برهانی در بخشی از مقدمه‌ کتاب خود چنین نوشته است: فلسفه حقوق را می‌توان به دو شاخه تحلیلی و ارزشی تقسیم کرد؛ در بخش تحلیلی، محور اصلی بحث چیستی حقوق و نسبت آن با حوزه‌های همجوار مانند سیاـت، اقتصاد، اخلاق و جامعـه‌شناسـی است؛ بدین‌معنا که مباحث فلسفه تحلیلی حقوق، به ویژگی اصلی حقوق به عنوان یک نظام هنجاری و وجه تمایز آن از دیگر نظام‌های هنجاری ناظر است.

در این شاخه، بحث اصلی بر این محور است کـه آنچه یک قاعده را قاعده‌ای حقوقی می‌سازد، چیست؟ در طول تاریخ تئوری‌پردازی حقوقی، سه مکتب عمده یعنی مکاتب حقوق طبیعی، اثباتگرایی حقوقی و تفسیرگرایی (هرمنوتیک) حقوقی شکل گرفته‌اند و البته دیگر مکاتب حقوقی، مانند واقع‌گرایی حقوقی، حقوق و اقتصاد، مطالعات حقوقی انتقادی، فمنیسم حقوقی و پسامدرنیسم حقوقی نیز با برخی همپوشانی‌ها با یک یا دو یا هر سه مکتب یادشده، پا به عرصه وجود نها‌ده‌اند. می‌توان گفت فلسفه تحلیلی حقوق، عرصه بروز تئوری‌های رغیب است و شاخه دوم فلسفه ارزشی است.

کتاب «اخلاق و حقوق کیفری» با قیمت ۲۵ هزار تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

ارسال نظر

3 + = 10