«واسازی متون جلال آل‌احمد» در یک کتاب

0

«واسازی متون جلال آل‌احمد» یکی از تازه‌های نشر نیلوفر است که نظرات انتقادی مجتبی گلستانی را درباره افکار و آثار آن نویسنده فقید و جایگاهی که در جریان‌های روشنفکری ایران بازی کرده است، دربردارد.

این کتاب در سال ۹۳ نوشته شده و به دلیل تاثیری که آثار آل‌احمد در نوجوانی بر تفکرات نویسنده گذاشته، به رشته تحریر درآمده است؛ کتابی که به گفته نویسنده، قرار بود کتاب کم حجمی از آب دربیاید اما سرانجام به ۲۳۶ صفحه رسید.

گلستانی با نقد تفکرات و تاثیراتی که رویکردهای فکری آل احمد بر جریان‌های روشنفکری ایرانی داشته،

نویسنده در نگارش این کتاب تحت تاثیر دریدا بوده؛ با این توضیح که او می‌خواست تاریخ فلسفه را به شیوه نقد ادبی بخواند، اما نگارنده سعی کرده در این کار انتقادی که عنوان واسازی را به تبعیت از دریدا برایش برگزیده، به دنبال این بوده که آل‌احمد درون چه استعاره‌هایی فکر کرده و نوشته است.

«واسازی متون جلال آل‌احمد» پیش از این با حضور سیدرضا شاکری و زینب صابر پور –اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی- در پژوهشگاه جهاد دانشگاهی نقد و بررسی شده است.

https://telegram.me/joinchat/ByFKKD9fOZ2mRLdicWxIPQ

ارسال نظر

63 − 61 =