چاپ دوم کتاب ارزشمند «درآمدی بر اخلاق و مباحث خِرد»

0

«درآمدی بر اخلاق و مباحث خِرد» ازمجموعه اخلاق الاهی که حاوی دروس اخلاق آیت الله مرحوم مجتبی تهرانی (ره) به چاپ دوم رسیده است.

چاپ دوم جلد اول مجموعه اخلاق الاهی با عنوان «درآمدی بر اخلاق و مباحث خِرد» که برگرفته از درس های اخلاقی استاد فرهمند اخلاق آیت الله مرحوم مجتبی تهرانی (ره) بوده و زیر نظر آیت الله علی اکبر رشاد، ‌رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سامان یافته است، به چاپ دوم خود رسید.

این اثر ارزشمند که حاوی دروس اخلاقی آیت الله مرحوم مجتبی تهرانی (ره) است، با تدوین و تحریر حجت الاسلام محمدرضا جباران سامان یافته است.

جلد اول مجموعه اخلاق الاهی، شامل دو بخش و هر بخش از چندین فصل مختلف به شرح زیر تشکیل شده است:

بخش اول: درآمدی بر اخلاق

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مبانی نظام اخلاق اسلامی

فصل سوم: تهذیب نفس در حوزه عمل

بخش دوم: خِرد

فصل اول: عقل

فصل دوم: رذیلت های قوه عاقله

فصل سوم: فضیلت های قوه عاقله

گفتنی است چاپ دوم جلد اول کتاب اخلاق الاهی «درآمدی بر اخلاق و مباحث خِرد»، زیر نظر آیت الله علی اکبر رشاد با تدوین و تحریر حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا جباران، توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر و با قیمت ۲۰۰۰۰ تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

https://telegram.me/joinchat/ByFKKD9fOZ2mRLdicWxIPQ

ارسال نظر

92 − 83 =