انتشار شماره ۲۳ نشریه علمی پژوهشی «حکمت اسرا»

0

شماره بیست و سوم «فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا» پژوهشگاه علوم وحیانی معارج وابسته به بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا آماده چاپ شد.

این شماره از فصلنامه حکمت اسراء که در قالب «ویژه نامه عرفان نظری» عرضه خواهد شد، به همت اداره نشریات پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و گروه عرفان پژوهشکده علوم عقلی این پژوهشگاه و با تاکید برمبانی عرفانی حضرت آیت الله جوادی آملی آماده چاپ شده است.

مخاطبان و علاقه مندان مباحث عرفانی در  این ویژه نامه از مقالات ذیل بهره‌مند خواهند شد:

۱. معنا و مصداق اسم ظاهر و اسم مکنون خدادر روایت ابراهیمبنعمر (کاووس روحی برندق، نوروز امینی)
۲. عرفان شهودی و عرفان نظری در مدرسه حِکمی آیت‌الله جوادی آملی (مهدی صدفی)
۳. «حمل» از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملیبا تأکید بر حمل عرفانی ظاهر و مَظهر (محمد حسین زاده)
۴. الفاظ و معانی عرفانی با تاکید بر مبانی امام خمینی و آیت الله جوادی آملی(رضا حسینی فر)
۵. بررسی و نقد دیدگاهها دربارۀ گرایش و منش عرفانی شیخ‌الرئیس (علی شیروانی)
۶. تبیین انسان شناختی حقیقت قلبیه و لطیفة قلبیه از نگاه عرفان اسلامی (علی فضلی)

علاقه مندان می توانند جهت مطالعه متن کامل مقالات به سامانه نشریه حکمت اسراء به آدرس hikmat.isramags.ir  مراجعه و فایل کامل متن مقالات را دریافت نمایند.

فصلنامه حکمت اسراء از مقالاتی که با نگاهی نو در حوزه حکمت و فلسفه، تحقیق وتالیف شده اند، استقبال کرده و مقالاتی که بر اساس مبانی حِکمی حضرت استاد آیت الله العظمی جوادی آملی نگاشته شده اند در اولویت بررسی و چاپ قرار می‌دهد. نویسندگان و محققین گرامی می توانند جهت اطلاع از شیوه نامه مقالات وارسال مقاله خود از طریق وب سایت مجله اقدام نمایند.

https://telegram.me/joinchat/ByFKKD9fOZ2mRLdicWxIPQ

ارسال نظر

77 − 71 =