پنج برداشت مردم از دین و سیاست در پیام آیت الله جوادی آملی

0

در جریان برگزاری همایش بین المللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی (ره) و جهان معاصر آیت الله جوادی آملی در پیامی به این همایش عنوان کرد: یک معمار قوی مانند امام خمینی (ره) نیاز است که هم دین را زیر ستون لازم مستقر کرده و هم جامعه را طوری رهنمود کند که کار ستون از آن بردارد.

در بخشی از این پیام آمده است اگر نظام اسلامی بخواهد مستقر شود هم دین باید کار ستونی خود را انجام دهد هم دینداران باید کار ستونی خود را انجام دهند. یک معمار قوی مثل امام خمینی می خواهیم که هم دین را زیر ستون لازم مستقر کند و هم جامعه را طوری رهنمود کند که کار ستون از انها برآید از این رو یک معمار ابراهیمی و خلیلی می طلبد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است مردم در برداشت دین و سیاست ۵ گروه هستند و باید ببینیم که امام چگونه این ۵ گروه را شناخت و خود را در راس قلمرو آنها قرار داد.

برخی منکر این هستند و معرفت شناسی آنها تنها در تجربه حسی است. گروهی خائن خارج اندیش هستند که امام علی (ع) در نهج البلاغه خطاب به آنها گفته شما دیانت منهای سیاست را قبول دارید اینها خارجی اندیش هستند.

در ادامه این پیام آمده است گروه سوم نشسته دین را می بینند و می گویند دین از سیاست جداست و دین کاری به سیاست ندارد اینها هم دین را قبول دارند هم سیاست اما می گویند ساز و کار آنها با هم فرق دارد.

گروه دیگر دین را با سیاست هماهنگ می دانند اما سیاست را اصل قرار داده و چنگال سیاست را بر روی دین می کشند و از دین به نفع سیاست خود استفاده کرده و آن را قربانی سیاست می کنند.

ایت الله جوادی آملی در بخش دیگری از پیام خود آورده است راه کج انسان را به مقصد نمی رساند، سود در مقصدی است که از راه صحیح به آن برسند، ممکن نیست کسی از راه باطل به مقصد برسد.

گروه پنجم دیانت را ضروری و سیاست را هم ضروری می دانند اما پیشوایی سیاست را به دیانت می دهند اینها مانند امام راحل (ره) و شهید بهشتی می اندیشند، اینها باقی هستند و جامعه را از هلاکت نجات می دهند.

در بخش پایانی این پیام آمده است امام راحل (ره) سیره و سنتش الهی بود، الهی می اندیشید، الهی سخن می گفت و الهی جامعه را احیا کرد.

ارسال نظر

12 − 5 =