هفتاد و هشتمین فصلنامه قبسات منتشر شد

0

به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هفتاد و هشتمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی قبسات منتشر شد.

ماهیت هنر و نسبت و مناسبات آن با فطرت و دین نوشته آیت الله علی اکبر رشاد، پیکره بندی موضوعات، عناوین و حوزه های معرفتی هنر به قلمحسن بلخاری قهی، «فقه هنر» در دو نگاه جامع و تعیّنات موردی نوشته ابوالقاسم علیدوست و زیبایی شناسی و هنر در افلاطون به قلم ابوالحسن غفاری از جمله مقالات این شماره از قبسات است.

همچنین، روش شناسی هنر اسلامی نوشته سیدرضی موسوی، در سنت اسلامی، اصالت با زیبایی شناسی است یا فلسفه هنر؟ به قلم سیدمحمدحسین نواب، «حکمت زیبایی» بر اساس فلسفه صدرایی نوشته محمدمهدی حکمت مهر و در بارگاه خیال و کارگاه زبان به قلم محمدفرهمند از دیگر مقالات شماره اخیر قبسات است.

ارسال نظر

− 2 = 4