منو دسته‌بندی
صاحب امتیاز:
حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام

فهرست مطالب

همزمان با فرا رسیدن ایام بهمن ماه، شماره چهاردهم نشریه محراب اندیشه، به همت واحد پژوهش و طلاب حوزه علمیه حضرت ابوطالب(علیه السلام)، انتشار یافت.
اهداف نشریه محراب اندیشه:
توانمند کردن طلاب برای ارائه مطالب علمی که آموزش دیده اند.
منتقل کردن خاطرات و نحوه ی زندگی طلاب علوم دینی، به خارج حوزه و نسل های بعدی.
انعکاس توانمندی های طلاب در زمینه های هنری، ادبی و علمی.
انعکاس گزارشات مسجد منیریه، حوزه علمیه، و پایگاه بسیج یاسر.
انعکاس پیشنهادات و انتقادات مردم محله در زمینه مشکلات محله.
انعکاس راهکارهایی جهت حل مشکلات در سطح منطقه، شهر و کشور.
تحلیل سیاسی اوضاع در سطح بین الملل.