آیا می توانیم مرجع تقلید خود را عوض کنیم؟

0

تغییر مرجع تقلید بدون ملاحظه احکام آن و به عبارتی دیگر بدون دلیل نباید انجام شود و مطابق احکام، مرجع تقلید را باید شناسایی نمود و این طور نیست که فرد بتواند مطابق سلیقه خود کسی را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کند تا بتواند هر گاه مایل بود مرجع تقلید خود را تغییر بدهد. شرایط شناختن مرجع تقلید اعلم در رساله های عملیه بیان شده که لازم است مطابق آن تشخیص بدهید کدام مجتهد اعلم است و شرایط مرجعیت را دارد.

مجتهد اعلم ( یعنی کسی که تسلط وی به علم فقه از دیگران بیشتر باشد و در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی مؤثر است، آگاه‏تر باشد) را از سه راه می‏توان شناخت: اول: خود شما، یقین کنید، برای مثال اگر طلبه باشید می توانید مجتهد اعلم را بشناسید. دوم: دو نفر عالم عادل که می‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوم: عده‏ای از اهل علم که می‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‏شود ، مجتهد بودن و یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

در صورتی که از یکی از این سه راه برای شناخت مجتهد اعلم استفاده نموده اید اعمال شما مجزی است. توجه : اگر شناختن مجتهد اعلم مشکل باشد بنا بر احتیاط واجب باید از کسی تقلید کنید که گمان به اعلم بودن او دارید، بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهید که کسی اعلم است‏ و بدانید شخص دیگری علمش از او بیشتر نیست ، بنا بر احتیاط واجب باید از او تقلید نمایید. اگر چند نفر به نظر شما از دیگران اعلم و با یکدیگر مساوی باشند باید از یکی از آنان تقلید نمایید. افرادی که مرجع تقلید آنان از دنیا رفته، لازم است تا ابتدا مرجع تقلید زنده و اعلم را شناسایی نمایند و سپس در مساله تقلید از مجتهد میت (تاکید می کنم فقط در مساله تقلید از مجتهد میت) مطابق نظر ایشان رفتار نمایند.

ارسال نظر

8 + 2 =