منو دسته‌بندی
فرم اطلاع رسانی واریز وجوهات

فرم اطلاع رسانی واریز وجوهات

توجه: جهت اطلاع‌رسانی واریز وجوهات شرعیه، پس از واریز به شماره حساب و یا شماره کارت ذیل، با شماره‌های ۰۹۱۹۰۷۵۲۴۰۴ و ۰۲۱۵۵۱۴۱۳۵۳ تماس بگیرید و مبلغ واریز و عنوان وجه شرعی را اعلام فرمایید؛ فرم موقتاً کار نمی‌کند.

لطفا اطلاعات مربوط به واریز و یا پرداخت وجه شرعی خود را در این قسمت از سایت وارد نمایید.


*شما عزیزان می‌توانید وجوهات شرعی و کمک‌های مردمی خود را به شماره حساب ذیل متعلق به حوزه علمیه ابوطالب، بانک ملی ایران واریز نمایید:

شماره حساب: 0109303380006

شماره کارت: 6037991899900678


*همچنین جهت نماز و روزه استیجاری، با شماره‌های ذیل تماس بگیرید:

09190752404

02155141353    در این قسمت باید یکی از این موارد نوشته شود: خمس/ کفاره/ فطریه/ نذورات شرعی و تعیین نوع مصرف آن‌/ رد مظالم/ کمک‌های مردمی به مسجد و حوزه علمیه