22 بهمن تماشایی!!!!!!

?زنده و پویا بودن انقلاب را به رخ کشیدید ⚠ما مسئولان باید بکوشیم از ملت عقب نمانیم ? پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت حضور حماسی ملت در راهپیمایی…