انتشار کتاب«جنبش‌های اجتماعی و دمکراتیزاسیون»

کتاب جنبش های اجتماعی و دموکراتیزاسیون ترجمه و تدوین سعید مدنی قهفرخی و جمعی از علاقه مندان به همت اننتشارات روزنه منتشر شد. جنبش‌های اجتماعی پنجره‌ای به سوی ابعاد مهمی…