پنجمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر

پنجمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر با موضوع خدا، انسان و جهان توسط انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می شود. محورهای همایش…