«مجتهدان مبارز» به بازار کتاب رسیدند

 شناخت مجتهدان و علمای مبارز و مجاهد که سال‌ها بر علیه استبداد و استعمار مجاهدت کرده و عمر خود را در این راه سپری کرده‌اند، قطعاً درک بهتری از تاریخ…