«مبانی علم حساب» فرگه جهت علاقه مندان منطق نوین

کتاب «مبانی علم حساب» شامل پژوهشی منطقی – ریاضیاتی درباره مفهوم عدد اثر گوتلوب فرگه به تازگی با ترجمه طالب جابری توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده…