منو دسته‌بندی
جست‌وجو
اجبار دختران,مسلمانشرکت,کلاس‌های مختلط شنا

اجبار دختران مسلمان به شرکت در کلاس‌های مختلط شنا، توسط دادگاه حقوق بشر اروپا

کشور سوئیس در مرافعۀ مرتبط با شرکت اجباری دانش‌آموزان مسلمان در کلاس‌های مختلط شنا، در «دادگاه حقوق بشر اروپا» پیروز شد. طبق رأی این دادگاه که در استراتسبورگ واقع شده…